Menu

Trålaren och dess historia

Trålaren och dess historiaEn av de mest klassiska fiskebåtarna är trålaren, också kallad dragare. Dess främsta kännetecken är det stora nät, trål på fiskespråk, som den drar efter sig och med det samlar upp fisk och andra läckerheter från havet. Båten kommer i många olika storlekar, alltifrån en enmanstrålare på 6 m till stora fartyg på 100 m som kan gå långt ut på oceanen och dessutom har utrymme för att preparera fisken innan man ens kommit i land.

Det finns olika typer av trålning och de vanligaste är frivattenstrålning, där trålen så att säga hänger fritt i vattnet och inte nuddar botten, och bottentrålning som gör det. Runt om i världen gäller olika regler för trålning; i den Grekiska arkipelagen brukar den till exempel bara tillåtas under vintermånaderna.

De första riktigt kommersiella trålarna skapades av britterna på 1600-talet och med tiden utvecklades de till olika modeller; vissa var breda och djupa för att klara höga vågor medan andra var slankare och smidigare för att kunna uppnå högre hastighet. Vilken typ som föredras beror på havsområdet och vilken typ av fisk man är ute efter.

Dagens moderna trålare är ofta utrustade med avancerad utrustning för att underlätta arbetet för besättningen så mycket som möjligt. Man har vajrar och vinschar och motordrivna lyftmekanismer liksom elektroniska monitorer, sonarsystem och ekolod för att man lätt skall kunna lokalisera stora fiskstim. Dessutom finns det ofta autopilotsystem, radar och GPS så att man kan hitta hem under alla väderförhållanden.

Partrålning är en speciell form av fiske där två trålare drar ett nät mellan sig. Detta var en form av fiske redan de gamla grekerna sysslade med och den anses i allmänhet ge mer fångst än någon annan metod, särskilt när det kommer till torsk och havsabborre som ofta lyckas slinka undan vanliga trålares nät. I vissa områden, t.ex. Engelska kanalen, har denna metod idag förbjudits då området nästan fiskats ut på grund av detta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *